ართული ნის როვნული ორპუსი
The Georgian National Corpus
გრამატიკული მახასიათებლები
Fake or stale session id: 244288251220594
Please restart your session: Home page

Design & implementation: Design & implementation: Paul Meurer, Universitetet i Bergen, CLARINO Centre, 2018 | Copyright (C) GNC Project 2011 – 2018