ართული ნის როვნული ორპუსი
The Georgian National Corpus
შესვლა

Design & implementation: Paul Meurer, Uni Research Computing, 2018 | Copyright (C) GNC Project 2011 – 2018