ართული ნის როვნული ორპუსი
The Georgian National Corpusშესვლა

Design & implementation: Design & implementation: Paul Meurer, Universitetet i Bergen, CLARINO Centre, 2021 | Copyright (C) GNC Project 2011 – 2021