ართული ნის როვნული ორპუსი
The Georgian National Corpusგრამატიკული მახასიათებლები
Fake or stale session id: 241031559940452
Please restart your session: Home page

Design & implementation: Design & implementation: Paul Meurer, Universitetet i Bergen, CLARINO Centre, 2022 | Copyright (C) GNC Project 2011 – 2022